Beyin Geliştirilebilir Mi?

Eskiden beynin doğuştan itibaren belirli sayıda beyin hücresi olduğuna ve sabit nöral döngülerin değişmez olduğuna inanılırdı. Gerçekleştiği düşünülen değişimler, sadece beyin hücrelerinin kaybolması ve beyin hacminin küçülmesiydi. Ama araştırmacılar deneyim ve öğrenmenin beyin döngülerini yeniden şekillendirdiğini gösterdi. Böylesi nöral plastisitenin örnekleri bellek ve öğrenmenin yeni döngüler meydana getirdiği uzun süreli potansiyel artışı, madde bağımlılığı veya inmeden sonra beyninin yeni yolaklar oluşturmak ya da yolakları güçlendirmek üzerine yeniden şekillenmesi veya yeni hücre üretimi (nörojenez) içerir. Görüldüğü gibi beyin, yaşam boyu kendini onarma, büyüme ve gelişme kapasitesine sahiptir. Profesyonel olarak piyano çalanlar ile hayatında hiç piyano çalmayanların beyinleri karşılaştırılmış. Ardından kontrol grup olarak alınan, daha önce piyano çalmamış kişilere beş gün boyunca piyano eksersizi yaptırılmış ve parmakları ile bir yüzeye vururlarken beyinleri yeniden fonksiyonel manyetik rezonans tekniği ile incelenmiş. Piyano dersi alan kontrol gruptakiler ile profesyonel olarak piyano çalanların beyinlerinin benzer bölgesinde aktivite tespit edilmiş Uygun eğitim yöntemleri kullanılarak yapılan çalışmaların bir tek amacı vardır, o da beynin yenilenip (modifiye edilip) güçlenmesini sağlayarak fonksiyonlarını artırmak ve zayıf kısımlarını sağlamlaştırmaktır. Bunu yapmanın da en hızlı ve en etkili yolu, doğrudan zayıf beceriyi hedef alan, bu hedefe odaklanan beyin egzersizleridir.

BEYNİMİZ; Merkezi sinir sisteminin en önemli kısmı olan beyin, kafatası kemikleri içinde, ağırlığı ortalama olarak erkeklerde 1200-1350 gr, kadınlarda ise 1000-1250 gr ağırlığında, yüzeyi ise ortalama olarak 2000-2100 cm2 olan bir organımızdır. Yeni doğan bir bebeğin beyin ağırlığı ortalama 350 gram civarındadır. Bir yaşındaki bir çocuğun ortalama beyin ağırlığı 1000 gr civarındadır. 7 yaşındaki bir çocuğun ortalama beyin ağırlığı 1150 gr,14 yaşındaki bir bireyin ise, ortalama beyin ağırlığı 1200 gr civarındadır. Beynin büyük veya küçük olması zekâ hakkında kesin bilgi vermez. Zekânın; nöronların çeşidine, beyinin ağırlığına, beyin yüzeyinin girintili-çıkıntılı oluşuna, beynin omuriliğe oranına ve nöronların az veya çok olmasına bağlı olduğu düşünülmektedir.


Beyin Eğitimi (Hafıza Egzersizleri)

Vücudu geliştirmek için düzenli olarak egzersiz yapmak gerektiği gibi hafızayı geliştirmek için de yapılabilecek egzersizler vardır. Hem bunlar vücut egzersizleri gibi ağır ve yorucu değil basit ve eğlencelidir.


Yaptığımız Egzersizler

 • Beynin sağ ve sol loblarını dengeli kullanarak; konunun hem bütününü hem de detaylarını görebilme yeteneği kazandırır.
 • Soyut ve somut düşünebilmesini sağlayarak; hızlı karar verme, sorun çözme, risk alma, odaklanabilme beceri ve yeteneklerini artırır.
 • Beyindeki ‘beyaz madde’nin artırılmasıyla gelecekte iş gücü kalitesini ve verimini düşürebilecek rahatsızlıklardan uzak tutar. ( Demans, Alzheimer, Parkinson, Dikkat Eksikliği, Konsantrasyon Bozukluğu, Odaklanma Problemleri, vb. gibi bilişsel rahatsızlıkları engeller.)
 • Sosyal yönü yoğun iş gruplarında iletişim, empati, hoşgörü, ortak hedefler ve bunun gibi kavramları barındırarak, ekip ve takım bilincini hissettirir ve geliştirir.
 • Beden ve ritim ile uygulanmasından dolayı beyindeki korteks kalınlığını artırarak stres kontrolü ve yönetimini geliştirir.
 • El ve göz koordinasyonunu geliştirerek zihinsel ve bedensel refleks hızını artırır.
 • Yaratıcı ve orijinal fikirlerin ortaya çıkmasını sağlar. Hataları faydaya çevirebilme becerisi kazandırır

Beyni Olumsuz Yönde Etkileyen Faktörler

Özellikle günümüzde büyük metropol şehirlerde yaşamak hiçbir etken olmasa da tek başına stres kaynağıdır. Trafik, hava kirliliği, çalışma şartlarının ağırlığı, zamanla yarışma ve katkılı maddelerin mutfağımıza girmesi gibi etkenler beyni ve sinir sistemini olumsuz etkiler. Aşırı stres beraberinde uykusuzluk, sinir, insanlara tahammülsüzlük durumlarını da beraberinde getirir. Aşırı stres altında kalan beyin yıpranır. Fonksiyonları bozulmaya başlar ve hükmetme kabiliyeti zayıflar. Örneğin; günlerce uykusuz kalan kişinin hafızası ve düşünce yeteneği zayıflar, vücut direnci düşer bu gibi durumlarda hekim yardımı al Her insanın belli bir beyin kapasitesi vardır. Fakat bu kapasitenin etkin kullanılması için yapılacak birçok şey vardır. Örneğin; bir arabanın göstergesi 180 km’yi gösteriyorsa 200km hız yapmak mümkün değildir. Fakat iyi bir araba bakımı ve kullanan ile gerekirse son hıza çıkılabilir.Son yıllardaki bunca gelişmelere rağmen beyin hala insan vücudunda en az bilgiye sahip olunan organdır.


Konsantrasyon Nedir?

Konsantrasyon: İç ve dış uyaranlardan etkilenmeden, dikkat ile bir işe yoğunlaşabilme; iş üzerinde dikkati sürdürebilme yeteneğidir. Dikkati toparlama ve sürdürme (odaklanmak) konusunda çeşitli güçlükler yaşanması durumunda konsantrasyon bozuklukları meydana gelir. Günümüz şartlarında bu çok normal bir durum olup çeşitli önlemler almak mümkündür.


Odaklanma Problemi Neden Oluşur?

Beslenme bozuklukları ve uykusuzluk odaklanma konsantrasyon eksikliği için güçlü sebepler arasında. Bunlarla birlikte genetik faktörlerden kaynaklı odaklanma sorunu yaşamak da mümkün. Odaklanma problemi ve konsantrasyon bozukluğu konusunda en büyük tetikleyici ise teknoloji. Günümüz teknolojisi insanlarda odaklanma konsantrasyon eksikliğine yol açabiliyor. Bunun sebebi: sosyal medya bildirimleri, saat alarmı, SMS bildirimi, çağrı bildirimi, otomobil iç uyarıcılar ve korna gibi dış uyarıcılar, trafik işaretçileri, toplu yaşam alanları, sürekli duyduğumuz sesler ve genel adıyla tüm uyaranlardır. Bu kadar uyaran arasında bir işe konsantre olmak da zorlaşıyor. Bir süre sonra odaklanma yeteneğimiz köreldiği için sessiz ofislerimizde dahi odaklanma sorunu yaşayabiliyoruz.

 Dikkat Eksikliği ve Odaklanma
•Genetik Faktörler
• Yanlış beslenme etkileri
• Yanlış İletişim
• Öğrenmenin Mutlulukla İlişkisi
• Çevresel faktörler
•Aile desteğinin tam ve doğru olmaması,
•Yanlış arkadaş seçimi,
•Hedef belirleyememe,


Çalışma Alanlarımız

 • Zaman Yönetimi,
 • Hafıza kuvvetlendirme,
 • Özgüven artışı,
 • Motivasyon
 • Kendini doğru ifade edebilme,
 • Aktif-pasif göz tespiti, göz Egzersizleri ile görme alanını genişletme,
 • Etkili iletişim öğrenme,
 • Doğru Anlama ve anladığını doğru uygulama grup çalışma becerisi kazanmabecerisi kazanma,
 • Arkadaşları ile iyi iletişim kurma becerisi,
 • Etkili düşünme becerileri,
 • Aidiyet duygusunun gelişmesi,
 • Kişilik hakları ( karşısındakinin hakkına saygı, kendi hakkını arama becerisi ),
 • Haklarımız ve Özgürlüklerimiz,
 • El göz koordinasyonu,
 • Öfke kontrolü,
 • İç disiplin oluşturma becerisi kazanma,
 • Ritim, yön kavramı
 • Düzenleme ve sıralama becerisi,
 • Sorumluluk duygusu pekiştirme
 • Listeleme
 • Hayal gücü geliştirme,
  Benlik algısı,